Giełda / Kredyty

Zabezpieczenia pożyczek gotówkowych

Zabezpieczenia pożyczek gotówkowych

Firmy pożyczkowe udzielając pożyczek gotówkowych jak najbardziej ponoszą także ryzyko związane z tego typu pożyczkami. Ryzyko to musi być więc przez nie odpowiednio skalkulowane. Aby je zminimalizować stosuje się także dodatkowe zabezpieczenia samej pożyczki. Do oceny ryzyka pożyczki firmy para bankowe mogą korzystać często z dokładnie tych samych narzędzi co banki.

Mowa chociażby o rejestrach dłużników czy systemach takich jak BIK, gdzie dokładnie można sprawdzić historię zarówno zaciągniętych kredytów jak i pożyczek danego klienta. Pry ocenie często zdecydowanie ważniejsza dla firmy pożyczkowej może być historia samych pożyczek gotówkowych aniżeli kredytów,  ale ewentualne problemy z terminową spłatą kredytu także mogą negatywnie rzutować na decyzję o udzieleniu pożyczki.

Oceny dokonuje się także przy tak zwanych wizytach domowych. Jest to już rzecz jasna ocena zdecydowanie bardziej subiektywna ale także mogąca mieć wpływ na warunki, na podstawie których pożyczka zostanie udzielona. Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem pożyczkowym stosowane są także różne kryteria oceny wymogów formalnych. Chociażby w wielu większych firmach pożyczkowych o szybką pożyczkę gotówkową ubiegać może się tylko i włącznie osoba posiadająca stałe źródło dochodów. Często też stosowane są dodatkowe ubezpieczenia pożyczek, zapewniające ochronę między innymi w przypadku utraty pracy i tym samym powstaniu problemów ze spłatą zaciągniętej pożyczki gotówkowej. W zależności od firmy pożyczkowej, podejście może być tutaj dosyć mocno zróżnicowane.

Niekiedy obowiązkowe ubezpieczenie pożyczki dotyczy tylko tych pożyczek, których kwota przekracza pewien próg, w innych firmach, w tym także dużych działających na terenie całego kraju, ubezpieczenie każdej pożyczki jest po prostu normą, niezależnie od dokonanej oceny czy wysokości pożyczonej kwoty. Można spotkać się także z innymi zabezpieczeniami, ale obecnie jest to już zdecydowanie rzadsze. Dodatkowym zabezpieczeniem mogą być ruchomości czy też nieruchomości, które stanowią zabezpieczenie pożyczek o odpowiednio wyższej kwocie, zwykle tak zwanych pożyczek hipotecznych.

Polecamy zapoznanie się z ofertą https://www.provident.pl

Zobacz także:

Leave a Reply