Bankowość / Finanse / Giełda

Ubezpieczenie pożyczki gotówkowej

Ubezpieczenie pożyczki gotówkowej

Ubezpieczenia, kojarzone do tej pory raczej z kredytami bankowymi na dobre zawitały także do segmentu pozy czego gotówkowych. Zastosowanie takiego ubezpieczenia może być warunkowane rodzajem lub kwotą pożyczki, ale w wielu firmach pożyczkowych jest ono wręcz standardem, praktycznie dla wszystkich udzielanych pożyczek gotówkowych.

Praktycznie zawsze jest ono oferowane przez firmę pożyczkową, ale też niektóre z nich oferują możliwość zawarcia takiego ubezpieczenia w swoim własnym zakresie. Nie zawsze jednak oferta którą klient jest w stanie indywidualnie uzyskać będzie korzystniejsza od tej zaproponowanej przez firmę pożyczkową. Jeśli już ubezpieczenie pożyczki się pojawi, to jego koszty przekserowane zostaną na pożyczkobiorcę.

Warto więc upewnić się, że płacimy za faktyczną ochronę ubezpieczeniową, a nie jest to tylko sposób na pobranie dodatkowej, związanej z pożyczką opłaty. Pewnego rodzaju wskaźnikiem może być tutaj renoma towarzystwa ubezpieczeniowego, które ubezpieczać będzie daną pożyczkę, ale nawet fakt skorzystania z oferty bardzo dobrego ubezpieczyciela nie oznacza jeszcze, że samo ubezpieczenie jest adekwatnie dobrane do określonej pożyczki gotówkowej. Aby móc to określić konieczne jest zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia, w których jasno opisany jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, czyli sytuacje w których to ubezpieczyciel przejmuje na siebie konieczność spłaty raty pożyczki. Typowym przykładem jest tutaj ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy. Może być ono bardzo pożyteczne, ale w sytuacji gdy źródłem dochodu pożyczkobiorcy jest emerytura lub renta, to takie ubezpieczenie nie znajduje już zastosowania i będzie po prostu dodatkowym, niepotrzebnym kosztem związanym z pożyczką.

Z ubezpieczeniem wiąże się jeszcze istotna kwestia wcześniejszego spłacanie całej pożyczki. Jeśli uda się dokonać takiej wcześniejszej spłaty, to należy wystąpić o zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia, w sytuacji gdy skorzystaliśmy z ubezpieczenia zaproponowanego przez pożyczkodawcę. Jeśli jest to umowa zawarta we własnym zakresie to także taki zwrot można uzyskać jeśli składka została opłacona z góry lub po prostu można zrezygnować z ubezpieczenia w sytuacji gdy opłacana jest co miesięczna składka regularna.

Więcej informacji na  https://www.provident.pl

Zobacz także:

Leave a Reply