Informacje / kredyt / porady / Pożyczki

Sukces firm pożyczkowych

Sukces firm pożyczkowych

Obecnie na całym świecie sytuacja finansowa ludzi jest bardzo zła, albowiem większość zobowiązań względem banków zaczyna się mocno przedawniać. To oznacza ryzyko wypowiedzenia umowy, skierowania sprawy do sądu, wystawienia tytułu egzekucyjnego i dalszego windykowania pożyczki już przez znacznie skuteczniejsze organy, jak urząd skarbowy czy komornik sądowy. Naturalnie osoby doskonale wprawione w ukrywaniu swoich dochodów nie mają większych problemów z tym, aby zabezpieczyć się na wypadek windykacji.

O wiele gorzej mają jednak osoby prowadzące działalność gospodarczą albo zatrudnione na mocy umowy o pracę – znalezienie ich danych, także bankowych, nie stanowi wtedy większego wyzwania dla żadnego wierzyciela. Natomiast pracodawca ma obowiązek odpowiedniego potrącania wynagrodzenia pracownika, który otrzyma sądowy nakaz zapłaty lub tytuł egzekucyjny.

Sektor bankowy

Dlatego też firmy nie będące częścią sektora bankowego, oferujące klientom pożyczki pozabankowe z bardzo wysokim stopniem przyznawalności, dość szybko znalazły sobie dużą bazę klientów w tych trudnych warunkach. Komornicze postępowania czy windykacja zewnętrzna uniemożliwiają oczywiście otrzymanie wsparcia bankowego, ale firmy jak Provident czy Vivus bardzo chętnie wspierają także takich klientów. Dzieje się tak, ponieważ zyski ze sprzedaży kredytów takim osobom mogą być bardzo wysokie:

  • wielu klientów bierze pożyczki przez Internet wyłącznie na okres jednego miesiąca, na wysokość swojego wynagrodzenia, co rzetelnym pożyczkobiorcom umożliwia swobodne wywiązanie się ze swojego zobowiązania, za co pożyczkodawca przeważnie przyznaje wyższy limit kredytowy następnej pożyczki online

  • klienci mający problem z terminowym spłaceniem, korzystają często z opcji przedłużenia czasu spłaty, która wynosi nawet do jednej czwartej wysokości zobowiązania i niestety nie skutkuje pomniejszeniem długu, tylko samym odroczeniem terminu konieczności spłaty całości długu

provident

Bez względu więc na to, czy klient wywiązuje się odpowiednio z umowy, czy też ma opóźnienia w spłacie – firma może cieszyć się stabilnym wzrostem wartości ekonomicznej i rynkowej.

Zobacz także:

Leave a Reply