Pożyczki gotówkowe

Rynek pożyczek gotówkowych jest dosyć mocno zróżnicowany. Można jednak mówić o głównym segmencie, w którym działa obecnie zdecydowana większość dużych firm pożyczkowych. Podobna sytuację obserwujemy także na naszym rodzimym rynku pożyczek gotówkowych. Stosunkowo rzadko udzielane są bardzo duże pożyczki gotówkowe, których wartość przekraczałaby 200 000 złotych.